Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T14:23:28+01:00
Pokój rzymski jest to pokój narzucony ludom podbitym i utrzymywany przy pomocy siły zbrojnej.
- stabilizacja
- zakonczenie podbojów
- stan pokojwoy wewnątrz i na zwenątrz państwa
- zapobiegał wojnom domowym
- wzrost dobrobytu
-rozwój gospodarczy a co za tym idzie wzrost poziomu handlu, usług,
-wzrost zamożności ludności
-umożliwienie większej migracji ludności wewnątrz Imperium,
-rozwój sztuki i kultury rzymskiej,
-rozwój armi zawodowej -rozwój systemu monetarnego,
-ujednolicenie systemu ceł, myt i innych opłat,
-wzrost liczby ludności cesarstwa
-wzrost liczby miast
-rozwój systemu dróg, kanałów, mostów
-ujednolicenie sposobu sprawowania władzy rzymskiej w prowincjach,21 4 21