Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:50:45+01:00
Od najdawniejszych czasów ludzie oddawali cześć religijną bóstwom, w które wierzyli. Pośredniczeniem między bóstwem a ludźmi zajmowali się kapłani.
Sprawowali oni kult, przewodzili modlitwom, pouczali lud, strzegli świętych ksiąg i je wyjaśniali. Kapłaństwem Pana Jezusa zajmuje się List do Hebrajczyków, który powstał przed rokiem 70, a jego autor jest nieznany.
Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem, oznacza to, że jest najdoskonalszym Pośrednikiem między Panem Bogiem i ludźmi, dzięki któremu ludzkość zostaje zbawiona, uzyskuje życie w Panu Bogu.
Jezus Chrystus-Najwyższy Kapłan-łączy w sobie funkcje wszystkich starotestamentowych pośredników: nie tylko kapłanów, ale i proroków oraz królów. Składa najdoskonalszą Ofiarę-Ofiarę Nowego Przymierza, najdoskonalej głosi Słowo Boże i prowadzi do swojego królestwa.
5 4 5
2009-12-12T16:31:07+01:00
1Chrystus jest najważniejszym kapłanem ponieważ to On ustanowił sakramęt eucharysti i kapłaństwa. Oznacza to że jest pierwszym i najważniejszym kapłanem.
2 Kapłani przekazują wiarę chrześcijańską są następcami apostołów odprawiają mszę , rozszerzają wiare . Muszą żyć zgodnie z przykazaniami, dzielić sie wiedzą chrześcijańską, być wierni kościołowi, zachowywać tajemnicę spowiedzi
2 3 2