Napięcie wynosi 100000000 V, a natężenie 10 000 A, a ładunek przenoszony przez błyskawicę 20 C. Oblicz:
a) moc błyskawicy
b)prace przez nią wykonaną. Oblicz pracę w kWh oraz ile wyniósłby rachunek za zużytą energie elektryczną wystawiony takiej błyskawicy przez zakład energetyczny.
c) Piorun uderzył o basen o wymiarach 10m/4m/1,5m. Oblicz o ile stopni podniesie się temperatura wody w basenie,jeżeli przyjmiemy,że połowa energi błyskawicy została zużyta na rozgrzanie wody?
Czy to jest dobry sposób na ogrzanie wody w basenie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T14:37:40+01:00
A) P=UxI
P=100000000Vx10000= 1000000000000W
b) W=UxIxt
W=10000000x10 000Ax1s/nie weim czy dobry czas/
w=100000000000V
rachunek:
100000000000W= 1000000000 kWx czas/1 sek chyba/

1000000000x 0,36zl= 360000000 zl

;>>>
2 2 2