Spiralę grzejną z konstantanu oraz spiralę miedzianą, obie długości 10m i średnicy 1mm, włączono równolegle do źródła prądu. Która z nich bardziej się rozgrzeje? Dlaczego? Jaka będzie moc każdej z tych spiral,jeżeli włączono je do źródła prądu o napięciu 10V? (jeżeli uważasz że w zadaniu jest zbyt mało informacji, to znajdź potrzebne dane w tablicach).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:46:36+01:00
L=10m
d=1mm
U=10V
ρm=1,7*10^-8 Ω*m
ρk=0,45*10^-6 Ω*m
R=ρ*l/s
s=π*r²=π*0,5²=0,785mm²=0,785*10^-6 m²
Rm=1,7*10^-8 *10/0,785*10^-6=0,22Ω
Rk=0,45*10^-6*10/0,785*10^-6=5,73Ω
Przy połączeniu równoległym na obydwu przewodnikach panuje jednakowe napięcie, ponieważ I=U/R większy prąd popłynie przez przewód miedziany, moc P=U*I czyli przy tym samym napięciu większa moc a więc i ciepło wydzieli się na przewodzie miedzianym.
Im=U/Rm=10/0,22=45,5A
Pm=U*I=10*45,5=455W
Ik=10/5,73=1,75A
Pk=10*1,75=17,5W
1 5 1