Odpowiedzi

2009-12-12T14:00:39+01:00
Zad. 57
etan || C₂H₅- || C₂H₅OH etanol
butan || C₄H₀- || C₄H₀OH butanol || H-C-C-C-C-OH (plus do każdego atomu C odpowiednia ilość H- żeby od atomu C odchodziły po 4 kreski_
pentan || C₅H₁₁ || C₅H₁₁OH pentanol || H-C-C-C-C-C-OH
metan || CH₃ || CH₃OH metanol || H-C-OH
propan || C₃H₇ || C₃H₇OH propanol || H-C-C-C-OH

(powiększ sobie ekran żeby lepiej widzieć indeksy dolne)

zad. 58
a) C₉H₁₉OH, CH₃-(CH₂)₈-OH, nonanol
b)C₇H₁₅OH, CH₃-(CH₂)₆-OH, heptanol
c) C₄H₉OH, CH₃-(CH₂)₃-OH, butanol
d) C₆H₁₃OH, CH₃-(CH₂)₅-OH, heksanol
e) C₂H₅OH, CH₃-CH₂-OH, etanol

zad. 61

heptan - C₇H₁₆
m heptanu - 7 * mC + 17 * mH
m C= 7 * 12u= 84u
m H= 16 * 1u= 16u
m heptanu = 100u

m związku szukanego= 100u -12u = 88u

CnH2n+1OH
12*n + 1*2n +1 +16+1 = 88
12+2n = 88 -16-1-1
14n = 70
n=5

szukany związek: C₅H₁₁OH
5 (atomów węgla) * 12u= 60
11 * 1u +1u= 12
16

stosunek: 60:12:16 (skracam przez 4)
15:3:4