Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T14:48:04+01:00
Strona 46 i 47
zad1 . a) było znacznie więcej ludzi innego pochodzenia niż polskiego.
b) wojna światowa
zad3.
a) podhalanie
b) ślązacy
c) kaszubi
strona 48 i 49
zad 1 .
wydobywanie surowców , wytwarzania z nich różnorodnych produktów.
-wykwalifikowani pracownicy
-energia
-maszyny
-surowce oraz technologia
zad 2.
Funkcje ekonomiczne : -wydobywanie surowców mineralnych
-wytwarzanie różnorodnych dóbr
-wytwarzanie energii
- pobudzanie rozwoju innych sektorów gospodarki(np. transportu czy handlu)
- udział w tworzeniu PKB
zad3 .
-górnictwo i kopalnictwo
-przetwórstwo przemysłowe
-energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę
zad 4 .
Najwięcej osób pracuje w przetworstwie przemysłowym, ponieważ właśnie w tym przemyśle potrzeba najwięcej ludzi do pracy np. przy maszynach i urządzeniach
zad 5 .
cementowania - A , górnictwo i kopalnictwo
elektrociepłownia - C , wytwarzanie energii elektrycznej
fabryka mebli-B , produkcja : inne artykuły
huta szkła - B produkcja inne artykuły
fabryka samochodów osobowych - B , maszyny i urządzenia
rafineria ropy naftowej - A , górnictwo
rozdzielnia gazu - C , pobór i rozprowadzanie gazu
kamieniołom - A , górnictwo
fabryka sprzętu gospodarstwa domowego - B maszyny i urządzenia
kopalnia węgla kamiennego - A , górnictwo
piekarnia - B , artykuły spożywcze