Odpowiedzi

2009-09-07T19:00:57+02:00
Historia- dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach z dawnych czasów na podstawie:
a) świadectw bezpośrednich,
b) źródeł pisanych lub
c) wyników badań nauk pomocniczych historii.

Cywilizacja i kultura jako dwa odmienne porządki, dotyczące innego typu zjawisk, kultura utożsamiona została ze sferą duchową twórczości ludzkiej, cywilizacja z materialną;
kultura jako zjawisko szersze w sensie czasowym niż cywilizacja, co oznacza, że każde społeczeństwo uczestniczy w kulturze, ale niekoniecznie w cywilizacji, która pojawia się dopiero na określonym etapie rozwoju społecznego.

Cywilizacja (łac. civitas-miasto)- obszar zasiedlony przez ludzi, na którym występują miasta.

Kultura (łac. colere -uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie)- można określić jako ogół wytworów ludzi niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-07T19:03:05+02:00
Historia – zespół wiedzy o naszej przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich, b) źródeł pisanych lub c) wyników badań nauk pomocniczych historii. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej.