Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T13:59:58+01:00
CIEPLARNIANY EFEKT, efekt szklarniowy, podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi spowodowane istnieniem atmosfery ziemskiej (średnia temp. ok. 14-15C, w nieobecności atmosfery byłaby mniejsza o ok. 30C); atmosfera ziemska przepuszcza w kierunku Ziemi znaczną część promieniowania słonecznego (promieniowanie krótkofalowe); promieniowanie to jest pochłaniane przez powierzchnię Ziemi (niewielka jego część zostaje odbita) i zamieniane na ciepło, a ogrzana powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie długofalowe, w dużym stopniu pochłaniane przez atmosferę (gł. przez cząsteczki pary wodnej i dwutlenku węgla oraz kropelki wody w chmurach); energia przekazana atmosferze jest przez nią wypromieniowywana gł. z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi (tzw. promieniowanie zwrotne - podstawowa przyczyna występowania e.c.), a częściowo w przestrzeń kosmiczną; działalność gosp. człowieka powoduje stopniowe zwiększanie się stężenia substancji absorbujących długofalowe promieniowanie ziemskie (gł. dwutlenku węgla, metanu, tlenków azotu), co może spowodować pogłębienie się e.c., wzrost temperatury i zmianę klimatu na kuli ziemskiej.

KWAŚNE OPADY, opady atmosferyczne, najczęściej deszcze, o odczynie kwaśnym; zawierają pochłonięte z powietrza gazy: dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowane do atmosfery w procesach spalania paliw oraz przem. produkcji chemikaliów; k.o. stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, powodują degradację środowiska, m.in. zakwaszanie gleb, korozję wyrobów (np. konstrukcji metal., budowli).

2009-12-12T14:03:03+01:00
Kwaśne deszcze - tlenek siarki(VI) tlenek węgla(VI) tlenek azotu(III) i tlenek azotu (V) rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w pstaci kwaśnych opadów wracają na ziemię niszcząc zabytkowe budowle i środowisko przyrodnicze m.i.roślinność

efekt cieplarniany - jego skutkiem mogą być zmiany klimatyczne , powstaje kiedy niszczy sie atmsfera ziemska i duże ilości ciepłego powietrza przez nią ulatują. W przyszłości może to prowadzić do dużych różnic temperatur między dniem z nocą
1 4 1
2009-12-12T14:28:19+01:00
Http://naszaekologia.pl/kwasne_deszcze.php
Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.


Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozbawionej atmosfery utrzymywałaby się w okolicy
-17°C, podczas, gdy obecnie średnia temperatura na Ziemi wynosi +15°C.

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu widzenia - bardzo korzystnym, gdyż bez niego
na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie.