Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T09:56:56+01:00
Langer, langer Zeit in einer kleinen Stadt lebte ein Junge namens Jakob. Er war ein Schüler von einem der umliegenden Schulen. Er lebte alle recht gut. Ein Tag, ein Junge furchtbar quälte ihn, dann die Hilfe der Dame geworden. Der Junge war schnell belehrt, und Jakob weiterhin eine "gute Position" in der Schule haben.

Po polsku:
Dawno, dawno temu w niewielkim miasteczku żył sobie pewien chłopiec o imieniu Jacob. Był uczniem jednej z pobliskich szkół. Żył ze wszystkimi dość dobrze. Pewnego dnia jeden chłopiec strasznie mu dokuczał, więc zwrócił się do pani z pomocą. Chłopiec został szybko pouczony, a Jacob dalej miał "dobrą pozycję" w szkole.


---

Liczę na status najlepszego rozwiązania. Pozdrawiam! :)
7 3 7