Odpowiedzi

2009-12-12T15:14:15+01:00
Zrobię to poprzez porównanie ich :)
Bogurodzica: sakralizacja Maryi, patetyzm gloryfikacja, pełni funkcję pośredniczki pomiędzy swoim boskim synem, a ludem, jestem Majestatyczną Panią Niebios, nie jest to wizerunek cierpiącej Maryi, ale tej, która przyjmuje modlitwy bo została wybrana na matkę Jezusa, w tym tekście Matka Boża nie mówi, nie jest obiektem adoracji.
Lament Świętokrzyski:
antropogenizacja Maryi (desakralizacja), wymiar apokryficzny-tragiczna historia zwykłej rodziny, jest cierpiącą matką bo musi patrzeć na męczeństwo swojego syna, jest zrozpaczoną, zawiedzioną kobietą, której archanioł Gabriel zwiastował szczęście, czuje się oszukana, cierpi duchowo i fizycznie, wie, że nigdy już nie będzie miała dzieci, że umiera jej jedyny syn. w tym tekście jej rozpacz jest zwerbalizowana, zwraca się do ludzi, cierpiących matek, Archanioła Gabriela.

Pozdrawiam, Wiktor :)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T19:28:40+01:00
Ja dostałam z tego 4+ bo chyba brakowało mi trochę słów do 250

Wizerunki Matki Boskiej był bardzo słynne w okresie średniowiecza. Pisało o niej wielu anonimowych autorów, proszących o zbawienie.Grzesznicy wznosili do Matki intencje o wstawiennictwo u jej syna. Dwoma najsłynniejszymi utworami średniowiecznymi mającymi na celu chwalenie Matki są ,,Bogurodzica'' oraz ,,Lament Świętokrzyski''

W utworze ,,Bogurodzica'' podmiot liryczny zostaje ukazany jako Matka opiekuńcza. Wysłuchuje ona ludzkich problemów i modli się za potrzebujących do Boga,jest ona życzliwa i opiekuńcza,a także oddana wszystkim ludziom którzy jej potrzebują. Matka Boska zostaje opisana jako wyjątkowa osoba ,,wybrana z wielu'' co świadczy o jej wielkiej więzi z Chrystusem. Ludzie modlący się do niej proszą o pojednanie z Bogiem,a także o ponowne przyjście zbawiciela i łaski Bożej, pragną aby ich prośby zostały wysłuchane i zrealizowane. Maryja jako Matka Jezusa Chrystusa gwarantuje bezpośredni kontakt ze Zbawicielem.

Maryja przedstawiona w ,,Lamencie Świętokrzyskim'' jest zwykłą prostą Matką , nie mogącą pogodzić się z cierpieniem jedynego Syna, który umiera na krzyżu za grzechy ludzi. Matka Boska jest bardzo zraniona czuje olbrzymi ból gdyż kocha bardzo swego jedynego Syna : ,,Nie mam ni będę mieć innego, jeno ciebie Synu na krzyżu zbitego''. Serce Maryi jest bardzo mocno zranione, ponieważ jej sercem jest jej Syn ukochany, który cierpi bez winy a ona jest bezradna. Mówi że chciałaby mu pomóc ale nie może się do niego zbliżyć. Prosi inne matki o modlitwę za nią i jej Syna. Sama tez modli się za wszystkie matki na świecie, aby nie spotkało je takie nieszczęście i ból jak ją. Gdy Jezus umiera Maryja staje się osamotniona, odczuwa wielki brak Syna , którego kochała : ,, spruchniało mnie ciało i moje wszystkie kości''

Te dwa utwory przedstawiają Maryję w całkowicie innych sytuacjach. W ,,Bogurodzicy'' poznajemy bardzo dużo przymiotów matki Jezusa , natomiast w ,,Posłuchajcie bracia mila'' dowiadujemy się o wielkim cierpieniu Maryi. Pierwszy tekst nie wywołuje w nas większych emocji natomiast drugi tekst wzrusza i wzbudza współczucie
1 5 1