Zad.1 Wyznacz zmienną x ze wzorów:
a) ax=2b-1

b)x-a/b(to jest w ułamku)=3c-x/k(to jest w ułamku)

zad.2 Rozwiąż nierówności i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej:
a)6(3y+2)-5(4y+6)=-6
b)-3x=2x-10
c)5-3x-13/7(to jest w ułamku)=3x
d)4x-3=2x+7
(oś liczbowa może być taka -------------(0)----------------)

1

Odpowiedzi

2009-12-12T14:40:58+01:00
1.
a) ax=2b-1 |:a
x=(2b-1)/a
b) x-a/b=3c-x/k |-3c
x-a/b-3c=-x/k |*(-k)
-kx+k*a/b+3ck=x |+kx
k*a/b+3ck=x+kx
k*a/b+3ck=x(1+k) |:(1+k)
x=(k*a/b+3ck)/1+k
2.
a) 6(3y+2)-5(4y+6)=-6
18y+12-20y-30=-6
-2y-18=-6 |+18
-2y=12 |:(-2)
y=6
b) -3x=2x-10 |-2x
-5x=-10 |:(-5)
x=2
c) 5-3x-13/7=3x |+3x
35/7-13/7=6x
22/7=6x |:6
x=11/7*1/6=11/21
d) 4x-3=2x+7 |-2x
2x-3=7 |+3
2x=10 |:2
x=5
A na osi to możesz sam zaznaczyć xD