Zad 1 ile dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych należy użyć do reakcji z azotem w celu otrzymania 60dm3 amoniaku przy założeniu że wydajność tej reakcji wynosi 25%

zad 2 ile gramów tlenku miedzi (II) potrzeba do otrzymania 12,8g miedzi w reakcji redukcji z wodorem?

zad 3 ile gramów SO2 przereaguje z 250 g wody jeśli reakcja zachodzi zgodnie z rownainiem SO2 + H2O strzalka H2SO3

1

Odpowiedzi

2011-09-05T10:26:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1

N2 + 3H2 ----->2NH3

67,2dm3 H2 ------44,8dm3 NH3

xdm3 H2 ---------- 60dm3 NH3

x = 90dm3 H2

 

90dm3 H2 ------25%

xdm3 H2 -------100%

x = 360dm3 H2

Zad2

mCu2O=144u

mCu=64u

Cu2O + H2---->2Cu + H2O

144g Cu2O -------128g Cu

xg Cu2O ----------12,8g Cu

x = 14,4g Cu2O

Zad3

mSO2=64u

mH2O=18u 

SO2 + H2O---->H2SO3 

64g SO2 -------18g H2O

xg SO2 --------- 250g H2O

x = 888,89g SO2