Odpowiedzi

2009-12-12T14:26:53+01:00
My ideal profession is navy. I would like to be a sailor was because my dad in the past it was too. I would like to support him in this profession and to show him that, to me it was a very good sailor .. my biggest dream that I want at any price to meet the expedition as a seaman on a trip to the largest boat świata.Chciałbym my father was proud of me for I am a sailor

Moim wymarzonym zawodem jest marynarka wojenna. Chciałbym zostać właśnie marynarzem ponieważ mój tata w przeszłości też nim był . Chciałbym go wesprzeć w tym zawodzie i pokazać mu , że ze mnie też był by bardzo dobry marynarz..Moim największy marzeniem , które chciałbym za wszelka cene spełnić jest wyprawa jako marynarz w podróż największym statkiem świata.Chciałbym aby mój ojciec był ze mnie dumny za to że jestem marynarzem.
1 1 1
2009-12-12T20:23:41+01:00
The soldier is a person who served in the armed forces of the country and the duty to defend its borders. Soldier is also a person performing combat duties outside their country, both when the country is the aggressor, as well as in the case of part of the country's armed forces in peacekeeping or armed rapid response in situations of compelling the international community for an immediate military cooperation.
The soldier is the basic unit in the army, troops set up by the socio-political body to defend its territory against invasion, to maintain the population in check or make a conquest.

Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
Żołnierz jest podstawową jednostką w wojsku, formacji zbrojnej powołanej przez organizm społeczno-polityczny dla obrony własnego terytorium przed najazdem, utrzymania w ryzach ludności lub dokonywania podbojów.