1.Ojczyzna Boscha i Bruegla.
2.Trójkątny szczyt fasady świątyni wypełniony zwykle tympanonem.
3.Cesarz , który skazał Lutera na banicję.
4.W tym mieście Luter ogłosił 95 tez.
5.Jan Kalwin przybył z tego państwa do Genewy.
6.Spalony na stosie mnich, który w XV w. krytykował stosunki panujące w Kościele katolickim.
7.Imię pierwszej głowy Kościoła anglikańskiego.
8.Kobieta, wstąpiła do zakonu.
9.W tym mieście nauczał Ulrich Zwingil.
11.Zwolennicy Kalwina.

Potrzebne jest mi to do krzyżówki ;P

2

Odpowiedzi

2009-12-12T16:49:54+01:00
1. Flandria (
2, nie wiem
3.Karol
4.w Wittenberdze
5.w Bazylei
6.chyba Marcin Luter
7. Henryk VIII
8.Matylda
9.Zurych
11.hugenoci
4 2 4
2009-12-12T20:22:50+01:00
1,Ojczyzna Boscha i Bruegla. Flandria,
2.Trójkątny szczyt fasady świątyni wypełniony zwykle tympanonem. nie wiem
3.Cesarz , który skazał Lutera na banicję.nie wiem
4.W tym mieście Luter ogłosił 95 tez. Witemeberga
5.Jan Kalwin przybył z tego państwa do Genewy. nie wiem
6.Spalony na stosie mnich, który w XV w. krytykował stosunki panujące w Kościele katolickim. Jan Hus
7.Imię pierwszej głowy Kościoła anglikańskiego. Henryk VIII
8.Kobieta, wstąpiła do zakonu.
9.W tym mieście nauczał Ulrich Zwingil. Zurych
11.Zwolennicy Kalwina. Kalwiniści
4 2 4