1.
Wyraź prędkość w m/s.
a) 54 km/h
b) 144 km/h
2.
Wyraź prędkość w km/h.
a) 5 m/s
b) 25 m/s
3.
Jak daleko poleci piłka bejsbolowa w czasie 3 s, jeśli w momencie odbicia uzyskała ona prędkość150 km/h ?
Pomiń hamujący wpływ powietrza i przyjmij, że piłka po odbiciu przez 3 s poruszała się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Poproszę o wszystkie obliczenia <!>

*.*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T14:37:10+01:00
1.
Wyraź prędkość w m/s.
a) 54 km/h = 54* 1000m/3600s=15 m/s
b) 144 km/h=144* 1000m/3600s=40 m/s
2.
Wyraź prędkość w km/h.
a) 5 m/s= 5 * 0.001 km/(1/3600)s=18 km/h
b) 25 m/s= 25*0.001 km/(1/3600)s=90 km/h
3.
Jak daleko poleci piłka bejsbolowa w czasie 3 s, jeśli w momencie odbicia uzyskała ona prędkość150 km/h ?
Pomiń hamujący wpływ powietrza i przyjmij, że piłka po odbiciu przez 3 s poruszała się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

t=3s
v=150 km/h = 150 *1000m/3600s≈41,67 m/s

s=v*t
s=41,67* 3≈125 m
[s]=1 m/s *1s=1m
51 4 51
jak zrobic zadanie 1?
mi nie wychodzi ten wynik