Zad.1.Za 1,4kg cytryn i 2,3kg pomarańczy zapłacono 20,77 zł.Kilogram cytryn kosztuje 4,65zł.Ile kosztuje kilogram pomarańczy?
zad.2.Do szkolnej stołówki kupiono 45,5kg kapusty po 1,75zł za kilogram,3,48kg selera po 3,99zł za kilogram,20 kg marchewki po 0,85zł za kilogram i 12,6kg pietruszki po 1,95zł za kilogram.Ile kosztują łącznie wszystkie zakupy?
zad.3.Joasia kupiła 75dag papryki po 5,60zł za kilogram,235g orzechów po 38zł za kilogram i 1,6kg pomidorów po 4,55zł za kilogram?Czy 30 złotych wystarczy jej na zapłacenie za zakupy?
zad.4.Znajdź liczbę wiedząc,że jej
a)20% jest równe 60
b)25% jest równe 14
c)5% jest równe 9
d)9% jest równe 36
zad.5.Paczka 10 płyt CD-ROM kosztowała 6,50zł.Po pewnym czasie jej cenę obniżono o 20%.O ile potaniała jedna płyta?
zad.6.Komputer kosztował 3600zł.Po pół roku jego cenę obniżono o 15%,a po kolejnych trzech miesiącach znów obniżono cenę o 10%.Ile teraz kosztuje komputer?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:13:49+01:00
1.
1,4kg*4,65zł=6,51
20,77-6,51=14,26
14,26:2,3=6,2
kg pomarańczy kosztuje 6,2
2.
45,5 kg*1,75=79,625
3,48kg*3,99=13,885
20kg*0,85=17,00
12,6kg*1,95=24,57
79,625+13,885+17,00+24,57=135,08
3.
0,75kg*5,60=4,20
0,235kg*38,00=8,93
1,6kg*4,55=7,28
4,20+8,93+7,28=20,41
Joasi wystarczy 30zł na zakupy.
4.
a)12
b)3,5
c)0,45
d)3,24
3 2 3
2009-12-12T15:13:41+01:00
Zad.1
1,4*4.65+6,51-cena za cytryny
20,77-6.51=14,26
2,3kg - 14,26
1kg - x
x=1kg*14,26/2.3=6,2
kilogram pomarańczy kosztuje 6,20zł.
zad.2
134,96zł
zad3.0,75kg*5.60=4,2
0,235kg*38=8,93
1,6*4.55=7,28
4,2+8,93+7.28=20,41
Tak więc 30zł wystarczy na te zakupy
zad.4
a)80%*60/20%=240
b)75%*14/25=42
c)95%*9/5=171
d)91%*36/9=364
zad.5
6,5/10=0,65 za płytę początkowo

6,5 - 100%
x 20%
x=1,3zł 6,5-1,3=5,2zł
5,2/10=0,52 0,65-0,52=0,13
płyta potaniała o 0,13gr
zad.6
3600 - 100%
x - 15%
x=540zł 3600-540=3060

3060 - 100%
x - 10%
x=306 3060-306=2754zł
obecnie komputer kosztuje 2754zł
2 5 2
2009-12-12T15:25:59+01:00
Zad.1
1,4kg * 4,65zł = 6,51zł
20,77zł - 6,51zł = 14,26zł
14,26zł : 2,3kg = 6,20zł (1 kg pomarańczy)
odp. Kilogram pomarańczy kosztuje 6,20zł.

Zad.2
45,5kg kapusty * 1,75zł = 79,62zł
3,48kg selera * 3,99zł = 13,88zł
20kg marchewki * 0,85zł = 17zł
12,6kg pietruszki * 1,95zł = 24,57zł
79,62zł + 13,88zł + 17zł + 24,57zł = 135,07zł
odp . Zakupy kosztują 135,07zł.

Zad.3
75dag (0,75) papryki * 5,60zł = 4,20zł
235g (0,235kg) orzechów * 38zł = 8,93zł
1,6kg pomidorów * 4,55zł = 7,28zł
4,20zł + 8,93zł + 7,28zł = 20,41zł
odp.Starczy jej 30zł bo zakupy kosztują 20,41zł.

Zad.4
a)20% jest równe 60
20/100*60 = 12
b)25% jest równe 14
25/100*14 = 35
c)5% jest równe 9
5/100*9 = 0,45
d)9% jest równe 36
9/100*36 = 3,24

Zad.5
6,50:10 = 0,65zł( jedna płyta)
6,50 -- 100%
x -- 20%
x = 1,30zł
6,50zł - 1,30zł = 5,20zł(koszt 10 płyt po obniżce)
5,20 : 10 = 0,52zł (jedna płyta po obniżce)
0,65zł - 0,52 = 0,13zł
odp. Jedna płyta potaniała o (0,13zł).

Zad.6
3600 -- 100%
x -- 15%
x = 540zł
3600zł - 540zł = 3060zł (cena po obniżce 15%)

3060 -- 100%
x -- 10%
x = 306zł
3060zł - 306zł = 2754zł (cena po obniżce 10%)
odp. Komputer kosztuje teraz 2754zł .
4 3 4