Z 200g roztworu NaCl o stężeniu 20% odparowano 50g wody, a następnie dodano 15g NaCl i roztwór ochłodzono do temperatury 20C .
a) ustal jaki roztwór otrzymano - nasycony czy nienasycony
b) oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Rozpuszczalność NaCl w tych warunkach wynosi 36g/100g wody.

2

Odpowiedzi

2009-12-12T15:06:39+01:00
A) mNaCl na początku :
20% z 200g = 20/100 * 200g = 40g
mH₂O na początku:
200g - 40g = 160g
mNaCl po podaniu NaCl:
40g + 15g = 55g
mH₂O po odparowaniu:
160g - 50g - 110g

36g NaCl - 100g H₂O
55g NaCl - x H₂O

x = 55g * 100g / 36 g ~153g
110g < 153 g
roztwór będzie nasycony

b)Cp = ms / mr-ru * 100%
ms = 55g
mr-ru = 110g + 55g = 165 g (to wiadomo z pkt a)
Cp= 55g / 165g * 100% = ok. 33,3 %

Jak chcesz wyjaśnień to pisz. Sądzę, że jest dobrze.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T19:54:16+01:00
1. masa NaCl w roztworze początkowym:
200g × 20 % = 40g NaCl,
2. masa H₂O w roztworze początkowym:
200g - 40g NaCl = 160g H₂O,
3. masa roztworu początkowego po odparowaniu 50 H₂O^:
200g - 50g H₂O^ = 150g,
4. masa NaCl po dodaniu porcji 15g NaCl:
40g NaCl + 15g NaCl = 55g NaCl,
5. masa roztworu końcowego:
200g - 50g H₂O^ + 15g NaCl = 165g,
6. masa H₂O w roztworze końcowym:
165g - 55g NaCl = 110g H₂O.

A. rodzaj roztworu:
max. rozpuszczalność- 36g NaCl na 100g H₂O
max. stężenie- 36g NaCl × 100% ÷ 136g = 26,47%
stężenie NaCl w roztworze końcowym- 55g NaCl × 100% ÷ 155g = 33,3(3)%

33,3(3)% > 26,47%

Odpowiedź: stężenie w roztworze końcowym jest wyższe od stężenia maksymalnego, jest to roztwór nasycony.

B. stężenie procentowe roztworu końcowego:
100% × 55g NaCl ÷ 165g = 33,3(3)%.

Odpowiedź: stężenie w roztworze końcowym to 33,3(3)%.
1 5 1