Zad1.
Czas pobytu ucznia w szkole to p godzin.Ile to minut?
zad.2
Czekolada kosztuje n złotych . Ile to groszy?
zad.3
Liczba n będzie liczbą naturalną .Wyjaśnij dlaczego:
a)wyrażenie 8n to wielokrotność liczby 8
b)wyrażenie 3n+1 opisuje liczbę ,która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1
zad.4
Zapisz za pomocą wyrażenia aliebraicznego liczbę naturalną ,która w dzieleniu przez 6 daje resztę 2.

2

Odpowiedzi

2009-12-12T14:48:44+01:00
1.
1h=60 min
p=60*p minut
2.
1 zł=100gr
n=100*n groszy
2009-12-12T14:48:09+01:00
Zad. 1
Czas pobytu ucznia w szkole- 60p
zad. 2
Czekolada kosztuje- 100n
zad.3
a) wyrażenie 8n to wielokrotność liczby 8- bo jest podzielna przez 8
b) wyrażenie 3n+1 opisuje liczbę ,która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1
zad.4
Zapisz za pomocą
wyrażenia aliebraicznego liczbę naturalną ,która w dzieleniu przez 6 daje resztę 2.
6n+2