Odpowiedzi

2009-12-12T15:00:15+01:00
Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.
św. Marek Ewangelista – wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra. Zgodnie z relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Według tradycji św. Marek został zamęczony ok. 68 roku. Uznawany przez Kościół koptyjski za pierwszego patriarchę Aleksandrii.
Św. Łukasz Ewangelista – według tradycji wczesnochrześcijańskiej autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich, trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu. Najstarsza wzmianka o św. Łukaszu znajduje się w Liście św. Pawła do Filemona, wers 24. Jest również wymieniany w Liście do Kolosan (4,14), i w Drugim liście do Tymoteusza (4,11), obydwu dziełach przypisywanych świętemu Pawłowi. Łukasz nie należał do grona 12 apostołów Jezusa. Symbolizuje go wół.
Św. Jan Ewangelista (św. Jan Apostoł, św. Jan Teolog) (grec. Ιωάννης) (zm. ok. 103 w Efezie), rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:03:11+01:00
1. Ewangeliami nazywamy liczne dokumenty mówią nie tylko o tym, że istniał, żył konkretnym miejscu i czasie Jezus z Nazaretu, a mówią również, że był on prawdziwym Synem Bożym.
Najważniejszymi dokumentami mówiącymi o Jezusie Chrystusie są 4 ewangelie według św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

2. Ewangelia jest to określenie gatunku literatury stosowanej, pisma chrześcijańskie opisujące życie i śmierć Jezusa Chrystusa, jest to dzielenie się wiarą za pośrednictwem autora natchnionego Duchem Świętym, wyznawaną przez całą społeczność chrześcijańską. Ewangelią (pisaną małą literą, lecz ze względu na nacechowanie emocjonalne często także wielką) jest też nazywana nauka chrześcijańska, słowa Jezusa: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię [Mk 1,15]), jako jedna z ksiąg Nowego Testamentu (pisana wielką literą).

3. : Św. Marek :
Ewangelista nie należał do grona apostołów, ale był uczniem Jezusa. Przebywał także z św. Piotrem w Rzymie gdzie przysłuchiwał się Jego nauce a następnie ją spisywał.

: Św. Łukasz :
Nie należał do grona apostołów. Był uczniem i współpracownikiem św. Pawła. Można wywnoskować, że był człowiekiem wykształconym, prawdopodobnie lekarzem. Napisał również Dzieje Apostolskie.

: Św. Jan :
Jeszcze nie mieliśmy o nim , dopiero na następnej lekcji. xD

4. Głównym przesłaniem św. Łukasza jest uniwersalizm zbawienia tzn. zbawienie przyniesione przez Chrystusa jest dla wszystkich, nikt nie jest pozbawiony szany na zbawienie.

5.To już masz w necie xdd. , tego nam do zeszytu nie podał . xd


To co Ci podałam jest dyktowane przez naszego katechete. :)
Paa ;]
4 5 4
2009-12-12T15:06:32+01:00
1. Ewangeliami nazywamy Stary i Nowy testament.
2. Ewangelia to zbiór ksiąg pisanych przez apostołów.
3.
4.
5. Ewangeliści
2 1 2