Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnić wyższość demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli argumenty przemawiające ,,za" organizacją danej polis i argumenty ,,przeciw", które mogliby wykorzystać uczestnicy debaty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T17:46:13+01:00
Demokracja ateńska:

Za:
- wychowanie w wolności
- różne prawa dla obywateli
Przeciw:
- nie wszyscy mieli prawa obywatelskie

Ustrój spartański:

Za:
- hartowanie organizmu,
- wychowwanie silnego człowieka pod względem fizycznym i psychicznym
Przeciw:
- złe traktowanie słabszych, chorych
3 4 3