Odpowiedzi

2009-12-12T15:16:29+01:00
- Krasnorosty stanowią w ekosystemach morskich ważną grupę osiadłych producentów, biorą też udział w tworzeniu raf koralowych
-zielenice wraz z sinicami powodują zakwitanie wód
-fitoplankton jest pożywieniem dla planktonu zwierzęcego
-biorą udział w tworzeniu skał osadowych
-wywołują takie choroby jak :malaria, czerwonkę amebową, śpiączkę afrykańską
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:28:05+01:00
+ plechy niektórych glonów morskich,bogate w białka,witaminy i sole mineralne,służą ludziom jako pokarm lub dodatek do pasz dla zwierząt

+ glony są ważnym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu,np.krasnorosty służą do produkcji substancji żelującej(agaru),używanej do nadawania odpowiedniej konsystencji kosmetykom,produktom spożywczym i lekom

- masowo pojawiające się glony plaktoniczne powodują zatykanie się rurociągów oraz zainstalowanych w nich urządzeń filtracyjnych

-pasożytnicze pierwotniaki atakują rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane,powodując poważne straty gospodarcze

-wiele pierwotniaków wywołuje poważne ,często śmiertelne,chroby ludzi(m.in. zarodziec ruchliwy wywołuje malarię,a świdrowiec gambijski-śpiączkę afrykańską)