Pieśń Jana Kochanowskiego ,,Nie porzucaj nadzieje "
PILNIE POTRZEBUJĘ ! ;)

zabaw się w psychologa i spróbuj określić osobę mówiącą.czy jest to ?

optymista,pesymista,człowiek wierzący,niewierzący,człowiek doświadczony [niedoświadczony}] życiowo ,opanowany ,nadwrażliwy ,ponurak,człowiek pogodnego usposobienia ?

- zastanów się nad każdym z proponowanych określeń.Swoją diagnozę sformułuj na podstawie konkretnych argumentów w tekstu.
-postaraj się przedstawić również receptę na życie osoby mówiącej.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:32:08+01:00
Podmiot liryczny jest człowiekiem wierzącym ("Nie porzucaj nadzieję, jakoć się kolwiek dzieje", "Siła Bóg może wywrócić w godzinie; a kto mu ufa, nie zaginie", optymistą ("Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi"), doświadczonym ("Ale człowiek zhardzieje, gdy mu się dobrze dzieje, więc też, kiedy go Fortuna omyli, wnet głowę zwiesi i powagę zmyli"), raczej pogodnego usposobienia ("Ty nie miej za stracone, co może być wrócone).
Recepta na życie podmiotu lirycznego jest jasna i przejrzysta: człowiek nie może porzucać nadziei, mimo przeciwności losu i sytuacji bez wyjścia, powinien wierzyć w lepsze jutro. Zdaje sobie również sprawę z tego, że nic nie trwa wiecznie, jak mówi przecież przysłowie "raz na wozie, raz pod wozem", uważa, że aby osiągnąć pełnię szczęścia należy ludziom okazywać serce.

;)
5 4 5
2009-12-12T15:36:02+01:00
Czytając tekst można stwierdzić, że w wierszu mówi osoba pogodnego ducha, optymistycznie nastawiona do świata... O czym świadczy fragmęt "Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje, Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, A po złej chwili piękny dzień przychodzi." Można też wysnuć wniosek, że autor jest osobą wierzącą : "Siła Bóg może wywrócić w godzinie, A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie." Jest on również doświadczony życiowo ponieważ przeciętny człowiek nie potrafił by mówić w ten sposób o nadziei. Sądzę, również, że osoba mówiąca w wierszu ma własną receptę na życie... A mianowicie stara się przetrwać trudny okres poprzez nadzieję, że nastąpią lepsze dni... ;)
7 4 7