Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T15:25:07+01:00
угодно имеет хобби. из их рэльльы странная какой-то практические. Я собираюсь с почтовыми карточками. Я путешествую много и в угодно месите И'м и покупать одну почтовую карточку. Если картины города рэльльы милый, я покупаю из каждой почтовой карточки для изменения. Когда я пришёл домой я обмениваюсь удвоенными листами другой с моими друзьями. Моё коллекционирование становится более большое и более большое. Вся моя семья знать о моих хобби так если ходить куда-нибудь они покупают почтовую карточку для меня. Когда я начал собираться с почтовыми карточками у меня были уже они число. Я получил примерно почтовых карточек от своей бабушки. Употребила чтобы путешествовать много. Так в самом деле поощряла мне чтобы собираться с обидами городов.


Każdy ma hobby. Jacyś z nich są relly dziwna chwila jakiś są praktyczne. Zbieram kartki pocztowe. Podróżuję dużo i w każdym mieście I'm I kupować jedną kartkę pocztową. Jeśli obrazy miasta są relly miły, kupuję dwie z każdej kartki pocztowej dla zmiany. Gdy przyszedłem do domu wymieniam podwojone karty inny z moimi przyjaciółmi. Moje kolekcjonowanie staje się większe i większe. Cała moja rodzina wiedzieć o moim hobby tak jeśli chodzić dokądś oni kupują kartkę pocztową dla mnie. Gdy zacząłem zbierać kartki pocztowe miałem już ich liczba. Dostałem około 300 kartek pocztowych od swojej babci. Użyła by podróżować dużo. Tak naprawdę zachęcała mnie by zbierać obrazy miast.


może coś takiego???????
3 3 3