Odpowiedzi

2009-12-12T15:19:30+01:00
1.Przyczyny erozji gleb to padanie kwaśnych deszczy.
2.Najbardziej narażone obszary Polski na Erozję gleb to Śląsk.
2009-12-12T15:20:53+01:00
1.
-erozja
-zmiany stosunków wodnych
-melioracje
-wydeptywanie gleb
-degradacja gleb