Odpowiedz - jak najkrócej na poniższe pytania:
1. Czy wieki średnie były rzeczywiście okresem upadku kultury? Uzasadnij swoją wypowiedz, odwołując się do konkretnych przykładów
2. Omów średniowieczną koncepcję człowieka i świata.
3. Wyjaśnij dlaczego Bogurodzica jest uznawana za arcydzieło średniowiecznej poezji polskiej??
4. Dlaczego literatura i sztuka średniowiecza tak chętnie odwoływały się do alegorii
5. Omów na wybranych przykładach główne ideały osobowe epoki średniowiecza
6. Porównaj starogrecki ideał rycerski. Czy Aschiller lub Hektor mogliby uchodzić w średniowieczu za rycerzy idealnych?
7. W jaki sposób filozofia i teologia wpłynęły na średniowieczną literaturę i sztukę? Podaj kilka przykładów
8. Jakie były konsekwencje przyjęcia założenia, że początek średniowiecznego społeczeństwa pochodzi od Boga??
9. Czy idea pośrednictwa była charakterystyczna jedynie dla religijnej kultury średniowiecza? Odpowiedz na o pytanie, posługując się przykładami z historii, literatury i sztuki epoki.
10. Jaką rolę w kulturze średniowiecza odgrywał motyw miłości? Omów zagadnienie na podstawie różnych utworów literackich i dzieł sztuki.
11. Jaka była pozycja kobiet w średniowieczu? Odpowiedz na podstawie dzieł literackich i plastycznych.
12. Jakie wątki i motywy kultury zachodnioeuropejskiego średniowiecza można odnaleźć w kulturze polskiej tej epoki?
13. Czym rożni się stosunek do śmierci kultury średniowiecza i kultury współczesnej?
14. Podaj przykład rożnych realizacji motywu śmierci w literaturze i sztuce epoki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T13:40:05+01:00
1. Moim zdaniem średniowiecze nie było zupełnym upadkiem kultury i sztuki, jednak rozwijała się ona głównie pod przewodnictwem i w kontekście religijnym. Cała sztuka i kultura średniowiecza skupiała się na raczej na elementach duchowych niż świeckich, chwaliła bohaterskie czyny i wojny religijne w obronie wiary i kraju. Przykładem może być powstanie tekstów "Bogarodzica", "Lament jasnogórski", "Tristan i Izolda", "Orland Szalony". Powstawały nowe koncepcje filozoficzne jak augustynizm, tomizm.


2. W średniowiecznej koncepcji człowieka i świata, człowiek jako istota rozumna i oddana Bogu uważany był za "puch marny", który całym sobą ma się poddać dziełu zbawienia, być posłusznym Bogu i świeckiemu panu. Człowiek i świat nie byli wieczni, ciągle uświadamiano ludziom, że na ziemi są tylko niewielką i niewartą małą częścią całości. Posłuszeństwo, modlitwa i oddanie były głównymi cnotami średniowiecznego człowieka.

3. To pierwsza zapisana pieśń w lit. polskiej. Napisana jest wrecz w idealnym stylu: "Pieśń zawiera paralelnie budowane wersy, rymy zewnętrzne i wewnętrzne, paradoksy i antytezy."

4. Ponieważ poprzez alegorię łatwiej było ukazać rzeczywistość świata i człowieka, bardziej przemawiała ona do czytelnika i odbiorcy.

5. Podaj przykład ;]

6. Zdecydowanie tak - oboje uznawali ojczyznę za olbrzymią wartość i oboje byli ludźmi oddanymi bogom, wypełniającymi ich wolę.

7. Zapoczątkowały ruchy w sztuce dążące do jeszcze większego wysławienia chwały Boga. Poprzez obrazy, literaturę filozofia religijna łatwiej, prościej, szybciej i dosadniej doceniała do ludzi niż ciężkie Pismo święte.

8. Zapoczątkowała i uformowała teocentryzm.

9. Nie była, stosowano ją też w czasie wczesnonowożytnym, ale nie mam pomysłu na przykłady.

10. Miłość w średniowieczu była cnotą, jednak tylko miłość wieczna, prawdziwa i cnotliwa - platoniczna. O wiele bardziej niż ziemskie uczucia ceniono miłość do Boga i Ojczyzny. Przykładami na średniowieczną koncepcję miłości bezwarunkowej może być Tristan i Izolda bądź opowiści o Królu Arturze, Lancelocie.

11. Kobiety w średniowieczu traktowano jako istoty mniejszej wartości, nie miały praw, a jedynie obowiązki, systematyzowane patriarchalnym uwarunkowaniem rodziny i społeczeństwa.

12. Etos rycerza, rycerskie obyczaje, umiłowanie ojczyzny.

13. W średniowieczu śmierć wydawała się straszna, uważana była za definitywny koniec bez możliwości poprawy, człowiek całe życie pracował i starał się żyć po chrześcijańsku. Obecnie w dobie rozwoju kultury ten model bardzo się zmienił - człowiek myśli o sobie, nie o śmierci.

14. Taniec śmierci (Wolgemut), Biskup i rycerz. La Danse macabre, Guy Marchant, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, François Villon - Lecz gdzie są niegdysiejsze śniegi?
2 2 2