Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:32:42+01:00
1. W wieżowcu znajdują się mieszkania od numeru 1 do 78. Wyobraź sobie, że na drzwiach każdego mieszkania masz przymocować tabliczki z cyframi zgodnie z numerami mieszkań. Ile musisz przygotować tabliczek z cyfrą 0, ile tabliczek z cyfrą 1, a ile z cyfrą 9?

0 - 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 = 7 tabliczek.
1 - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71 - 17 tabliczek.
9 - 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 - 7 tabliczek.
7+7+17 = 31
Odp: Musisz przygotować razem 31 tabliczek.


2. W wagonie I klasy jest 9 przedziałów, a w każdym przedziale jest 6 miejsc. W wagonie II klasy jest 10 przedziałów po 8 miejsc. Ekspres "Kaszub" ma 4 wagony klasy I i 5 wagonów klasy II. Ile miejsc siedzących jest w tym pociągu?
Pierwsza klasa :
9 przedziałów po 6 miejsc czyli 9 x 6 = 54
Wagonów jest 4 czyli 54 x 4 = 216

Druga klasa:
10 przedziałów po 8 miejsc czyli 10 x 8 = 80
Wagonów jest 5 czyli 80 x 5 = 400

Razem; 216 + 400 = 616 miejsc.

Odp: W pociągu jest 616 miejsc siedzących.


( na rozwiązanie nie mam już czasu ale dodam kilka zadań tekstowych)

3. W Warszawie najdłuższy dzień w roku trwa 16 godzin i 17 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 5 minut. Ile godzin i ile minut trwa w Warszawie najdłuższa noc w roku, a ile najkrótsza?

4. Równik ziemi ma długość 40076 km. Równoleżnik przechodzący przez Warszawę ma długość 24645 km. O ile kilometrów ten równoleżnik jest krótszy od równika?

5. Oblicz, czy przeżyłeś już milion godzin.

6. Gros to tuzin tuzinów. Tuzin grosów - ile to sztuk?

7. Dokładny leśniczy policzył że w jego lesie jest 3227 sosen, 584 świerki, 2898 buków, 302 dęby i 52 brzozy. O ile więcej jest w tym lesie drzew iglastych niż liściastych?

8. Pani Ewa kupiła telewizor i magnetowid, płacąc za nie razem 1850 zł. Ile zapłaciłaby pani Ewa, gdyby wybrała telewizor tańczy o 123 zł, a magnetowid o 55 zł?

9. W SP nr 1. w klasach IV jest 105 uczniów, w piątych 112 a w szóstych 157. W kinie BAJKA jest 350 miejsc. Czy wszyscy uczniowie mogą jednocześnie iść do kina na jeden seans?
1 5 1
2009-12-12T15:49:17+01:00
1. Kareta wyczarowana z dyni przez wróżkę waży 1200kg. Ile ważyła dynia jeżeli jej masa była 150razy mniejsza od masy karety?

1200kg÷150=8kg
Odp.Dynia ważyła 8kg.

2.
Ile razy masa konia zaprzęgowego ważącego 450kg jest większa od masy 30gramowej myszy?

450kg=450000g
450000÷30=15000
Odp.Masa konia jet 15000 razy większa od masy myszki.

3.Warszawski most świętokrzyki zawieszony jest na 48 linach. suma długości wszystkich lin jest równa 5150m. Najkrótsza lina ma 53m, a najdłuższa jest o 10m dłuższa od trzykrotności najkrótszej liy. Oblicz długośc najdłuższej liny oraz różnicę pomiędzy najdłuższą i najkrótszą liną.
2 3 2