Jaki bedzie stosunek ciearów QJ i QS człowieka na powierzchni planet Jowisza i Saturna do jego
ciearu QZ na powierzchni Ziemi, jeeli wiadomo, e stosunek mas tych planet do masy Ziemi wynosi
odpowiednio MS /MZ = 95,22 oraz MJ /Mz = 318,35, a stosunek promieni wynosi RS /Rz = 9,47 oraz
RJ /Rz = 11,27

1

Odpowiedzi

2009-12-12T15:52:30+01:00
Ms/Mz = 95,22
Mj /Mz = 318,35
Rs /Rz = 9,47 => Rz/Rs = 0,1055966209081309
Rj /Rz = 11,27 => Rz/Rj= 1/11,27 ≈0,0887311446317657

QJ/QZ=?
QS/QZ=?
Q=m*γ

γ=Fg/m

Q=Fg=(GMm)/R²

QZ=(G*Mz*m)/(Rz)²
QJ=(G*Mj*m)/(Rj)²
QS=(G*Ms*m)/(Rs)²


QJ/QZ= ( (G*Mj*m)/(Rj)² ) / ( (G*Mz*m)/(Rz)² )
QJ/QZ=( Mj * (Rz)² ) / ( (Rj)² * Mz )
QJ/QZ=(Mj/Mz) * (Rz/Rj)²

QJ/QZ= (318,35) * (0,0887311446317657)²
QJ/QZ = 2,50643832240662
QS/QZ=(G*Ms*m)/(Rs)²
QS/QZ= ( (G*Ms*m)/(Rj)² ) / ( (G*Mz*m)/(Rz)² )
QS/QZ=( Ms * (Rz)² ) / ( (Rs)² * Mz )
QS/QZ=(Ms/Mz) * (Rz/Rs)²

QS/QZ= (95,22) * (0,1055966209081309)²
QS/QZ = 1,061764545181861