Przetłumaczyc dwa teksty :
1)Of course, it is not all good news.You have to wait for your shopping to be delivered(although some Internet pizza restaurants can deliver in less than an hour).And,if you pay over the Net,there is always the danger that someone will break into your bank account.And finaly,you cannot try out the product you are ordering.But companies are working hard to make their services better,so that more and more of us our shopping on the Internet.
2)Things are changing in the Internet and sending money is going to become safer.When this happens,we will be able to shop safely and more people will use the Internet shops.And the traditional shopping centres?Well,you can always go there to meet your friends and see howmuch cheaper things are in e-shops.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:34:40+01:00
1) oczywiście, to nie jest zupełnie dobra wiadomość.Musisz czekać, aż twoje zakupy zostaną dostarczone (chociaż jakieś restauracje pizzy Internetu mogą dostarczyć w mniej niż godzina).I,jeżeli płacisz przez Sieć, jest zawsze niebezpieczeństwo, że ktoś włamie się do twojego banku
rachunek. Nie możesz wypróbować produku, który zamawiasz.Ale przedsiębiorstwa ciężko pracować, by zrobić ich usługi lepiej,więc, że coraz bardziej nas nasze zakupy na Internecie.
2)Rzeczy zmieniają w Internecie i wysyłanie pieniędzy będzie stawało się bezpiecźniejsze.Kiedy to zdarza się, będziemy w stanie, by zrobić zakupy bezpiecznie i więcej ludzi użyje sklepów Internetu.I tradycyjne centra zakupów?Dobrze, możesz zawsze pójść tam, by spotkać twoich przyjaciół i zobaczyć howmuch taniej rzeczy są e - sklepy.
Wydaje mi sie że jest dobrze
1 5 1
2009-12-12T17:09:00+01:00
1) Oczywiście, to nie wszystkie dobre news.You trzeba czekać na zakupy, które mają być dostarczone (chociaż niektóre restauracje Pizza Internecie może dostarczyć w czasie krótszym niż godzina). A jeśli zapłacić ponad netto, zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że someone będzie przerwa na konto bankowe account.And wreszcie, nie można wypróbować produkt jest ordering.But firmy starań, aby ich usług lepiej więc, że coraz więcej z nas zakupów przez internet.
2)Co zmienia się w Interneciei wysyłanie pieniędzy stanie się coraz safer.When to nastąpi, będziemy mogli bezpiecznie robić zakupy i więcej osób będzie korzystać z Internetu shops.And tradycyjnych centrach handlowych? No cóż, zawsze możesz tam spotkać znajomych i zobacz howmuch taniej rzeczyznajdują się w e-sklepach.