Przetłumacz w czasie present perfect
1.Właśnie umyłem ręce.
2.dzieci nie skończyły jeszcze śniadania.
3.nigdy nie słyszałem tej piosenki.
4.jeszcze nie wysłałem tego listu.
5.nauczyciel właśnie otworzył okno w klasie.
6.nigdy nie byłem tutaj wcześniej.
7.ostatnio odwiedziliśmy naszą babcię.
8.mama wyprała moje spodnie i wyprasowała je.
9.jak długo znasz pana Black'a.
10.pan Grey jest naszym szefem od pięciu lat.
11.paul jest nie obecny w szkole od wtorku.
12. nie miałem ostatnio zbyt wiele czasu wolnego.
13.znam ją odkąd tu przyjechała.
bendę
bardzo wdzięczna za pomoc ;)

3

Odpowiedzi

2009-12-12T15:50:04+01:00
1.I have just cleaned my hands.
2.Children haven 't finished breakfast yet.
3.I have never heard this song.
4.I haven t sent this letter yet.
5.The teacher has just opened the window in the classroom.
6.I have never been here before.
7.The last we have visited our grandma.
8.Mother has washed my trousers and she has ironed them.
9.How long have you known Mr Black ?
10.Mr Grey has been our boss for 5 years.
11.Paul hasn ;t been at shool since Tuesday.
12.I haven t had no free time last.
13.I have know her since she arrived here.

2009-12-12T17:50:17+01:00
1.I have just cleaned my hands.
2.Children haven 't finished breakfast yet.
3.I have never heard this song.
4.I haven t sent this letter yet.
5.The teacher has just opened the window in the classroom.
6.I have never been here before.
7.The last we have visited our grandma.
8.Mother has washed my trousers and she has ironed them.
9.How long have you known Mr Black ?
10.Mr Grey has been our boss for 5 years.
11.Paul hasn ;t been at shool since Tuesday.
12.I haven t had no free time last.
13.I have know her since she arrived here.
2009-12-12T18:31:33+01:00
1. I just washed your hands.
2. Children are not yet finished breakfast.
3. I have never heard this song.
4. Have not yet sent the letter.
5. Teacher has just opened the window in the classroom.
6. I have never been here before.
7. Last visited our grandmother.
8. My mom laundered pants and wyprasowała them.
9. As long as you know the Black.
10. Mr. Gray is our boss for five years.
11. Paul is not present at school on Tuesday.
12. I did not last too much free time.
13. I know her since I came here.