Odpowiedzi

2009-12-12T16:09:15+01:00
Po polsku:
Pająk ma osiem nóg. Jest bardzo szybki w robieniu swoich sieci. W sieci te łapie owady którymi się żywi. Należy do grupy pajęczaków. Są to zwierzęta typowo lądowe, o wielkości od 0,5 mm do 12 cm ciała i do ok. 32 cm rozstawu odnóży. Często samice są większe od samców. Zwierzęta o dużej specjalizacji; ciało podzielone na dwie części: głowotułów i odwłok. Prawie wszystkie pająki posiadają jad, jednak aż trzy procent z nich może być szkodliwe dla człowieka. Jad neurotoksyczny atakuje układ nerwowy ofiary i jest obecny w większości jadów o działaniu śmiertelnym

Po angielsku:
A spider has eight legs. It is very quick to make their networks. In these networks which catches insects on the living. Spider belongs to the group. They are typically terrestrial animals, with a size from 0.5 mm to 12 cm in the body and to about 32 cm spacing legs. Often the females are larger than males. Animals with high specialization, the body is divided into two parts: a cephalothorax and abdomen. Almost all spiders have venom, but no less than three percent of them can be harmful to humans. Neurotoxic venom attacks the nervous system and the victim is present in the most lethal poisons of the action
1 4 1