PRZETŁUMACZ NA JĘZYK POLSKI

Has Britain got an identity crisis ?
Now that the United Kingdom's lates population statistic are availabe ,Terry Bleather ask , "Do the British know who they are? "

To the rest of the world,people from the UK are British. But it's suprising to learn that only 31 percent of people in the Uk say they are just British.In fact ,nearly half the population say their nationality is something else -English ,Scottish,Welsh ,Irish or perhaps Vietnamese ,Indian or Somali.Some people ,about 16 percent ,even say that they have two nationalites : they are British, but also Scottish or Chinese.There are hundreads of possibilities ! Are we confused ? Is it a problem?

No,it doesn't seem to be.Britain in changing all the time and we are not just tolerant of differences -we are proud of them. We enjoy the diversity that multiculturalism gives us.The ethnic groups that exist in the UK bring with them at least six major religions , including Christianity ,Islam ,Hinduism ,Buddhism ,Skinhism and Judaism.Each community contributes its own culture and language.Britain still has two official languages ; English and Welsh ,but we speak many more - approximately 150 in fact -from Mandarin Chinese to Urdu.Many of us are even bilingual.

And then there's the fun stuff that cultural diversity brings ,in music , food and the arts.The days of fish and chips are behind us,as a walk around the capital shows.Almost every district has Lebanese ,Chinese ,Thai and Vietnamese restaurants. Thousands of Londoners visit the Notthing Hill Carnival every year to dance to steel bands,reggae ,soca ,calypso and jazz.Our cinemas show films from India and South America and thousandas of people fill our pubs and clubs to listen to everything from Irish dance bands to African hip-hop. Welcome to New Britain :a confident ,tolerant country which is proud of its many cultures.

3

Odpowiedzi

2009-12-12T16:11:53+01:00
1.Has Britain got kryzys tożsamości? Teraz, że statystyka Wielka Brytania ludności Lates są dostępnej, Terry Bleather zapytać: "Czy Brytyjczycy wiedzą, kim są?

2.Dla reszty świata, ludzie z Wielkiej Brytanii są Brytyjczycy. Ale to nic nie dziwi się, że tylko 31 procent ludzi w Wielkiej Brytanii mówią, że to tylko British.In rzeczywistości, prawie połowa mieszkańców twierdzi, że ich narodowość jest coś innego, Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii czy może wietnamskich, indyjskich i Somali.Some osób, około 16 procent, nawet powiedzieć, że mają dwie nationalites: są Brytyjczycy, ale także Szkocji lub Chinese.There są hundreads możliwości! Czy mylić? Czy to problem?

3.Nie, to nie wydaje się be.Britain w zmieniają się cały czas i nie tylko tolerancji różnic, jesteśmy dumni z nich. Jesteśmy zadowoleni z różnorodności, że wielokulturowość daje us.The grup etnicznych, które istnieją w Wielkiej Brytanii, przywożą ze sobą co najmniej sześciu głównych religii, w tym także chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, Skinhism i społeczności Judaism.Each przyczynia się własną kulturą i language.Britain nadal ma dwa języki urzędowe, angielski i walijski, ale mówimy o wiele więcej - około 150 w

4.A wtedy nie zabawne rzeczy, że różnorodność kulturowa powoduje, muzyki, jedzenia i arts.The dni fish and chips są za nami, jak spacer po stolicy shows.Almost każda dzielnica ma Libanu, Chin, Tajlandii i Wietnamu restauracji. Tysiące londyńczyków wizyta Notthing Hill Carnival co roku do tańca zespołów stali, reggae, soca, calypso i kina jazz.Our pokazać filmy z Indii i Ameryki Południowej i thousandas ludzi wypełniają nasze puby i kluby, aby wysłuchać wszystkiego, od Ir
2009-12-12T17:06:20+01:00
Has Britain got kryzys tożsamości? Teraz, że statystyka Wielka Brytania ludności Lates są dostępnej, Terry Bleather zapytać: "Czy Brytyjczycy wiedzą, kim są?" W pozostałej części świata, ludzi z Wielkiej Brytanii są Brytyjczycy. Ale to dziwne, Learn, że tylko 31 procent ludzi w Wielkiej Brytanii mówią, że to tylko British.In rzeczywistości, prawie połowa mieszkańców twierdzi, że ich narodowość jest coś innego, Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii czy może wietnamskich, indyjskich i Somali.Some osób, około 16 procent, nawet say, które mają dwie nationalites: są Brytyjczycy, ale także Szkocji lub Chinese.There są hundreads możliwości! Czy mylić? Czy to problem? Nie, to nie wydaje się be.Britain w zmieniają się cały czas i nie tylko toleruje diffsłania, jesteśmy dumni z nich. Jesteśmy zadowoleni z różnorodności, że wielokulturowość daje us.The grup etnicznych, które istnieją w Wielkiej Brytanii, przywożą ze sobą co najmniej sześciu głównych religii, w tym także chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, Skinhism i Judaism.Each komunikacjiTy przyczynia się własną kulturą i language.Britain jeszcze dwa języki urzędowe, angielski i walijski, ale mówimy o wiele więcej - około 150 w rzeczywistości-od mandaryński chiński Urdu.Many z nas nawet widok. A wtedy nie ma t fun stuffkapelusz różnorodności kulturowej przynosi, w muzyce, żywności i arts.The dni fish and chips są za nami, jak spacer po stolicy shows.Almost każda dzielnica ma Libanu, Chin, Tajlandii i Wietnamu restauracji. Tysiące londyńczyków wizyta NotthingHill Carnival co roku do tańca zespołów stali, reggae, soca, calypso i kina jazz.Our pokazać filmy z Indii i Ameryki Południowej i thousandas ludzi wypełniają nasze puby i kluby, aby wysłuchać wszystkiego, od irlandzkich zespołów tańca afrykańskiego hip-hop. Witaje do New Britain: pewność, tolerancyjnego kraju, który szczyci się wielu kultur.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T18:05:08+01:00
Has Britain got an identity crisis ?
Now that the United Kingdom's lates population statistic are availabe ,Terry Bleather ask , "Do the British know who they are? "
To the rest of the world,people from the UK are British. But it's suprising to learn that only 31 percent of people in the Uk say they are just British.In fact ,nearly half the population say their nationality is something else -English ,Scottish,Welsh ,Irish or perhaps Vietnamese ,Indian or Somali.Some people ,about 16 percent ,even say that they have two nationalites : they are British, but also Scottish or Chinese.There are hundreads of possibilities ! Are we confused ? Is it a problem?
No,it doesn't seem to be.Britain in changing all the time and we are not just tolerant of differences -we are proud of them. We enjoy the diversity that multiculturalism gives us.The ethnic groups that exist in the UK bring with them at least six major religions , including Christianity ,Islam ,Hinduism ,Buddhism ,Skinhism and Judaism.Each community contributes its own culture and language.Britain still has two official languages ; English and Welsh ,but we speak many more - approximately 150 in fact -from Mandarin Chinese to Urdu.Many of us are even bilingual.
And then there's the fun stuff that cultural diversity brings ,in music , food and the arts.The days of fish and chips are behind us,as a walk around the capital shows.Almost every district has Lebanese ,Chinese ,Thai and Vietnamese restaurants. Thousands of Londoners visit the Notthing Hill Carnival every year to dance to steel bands,reggae ,soca ,calypso and jazz.Our cinemas show films from India and South America and thousandas of people fill our pubs and clubs to listen to everything from Irish dance bands to African hip-hop. Welcome to New Britain :a confident ,tolerant country which is proud of its many cultures.

TŁUMACZENIE :
Czy Brytania ma kryzys tożsamości ?
Teraz, że dana populacji lates Zjednoczonego Królestwa są availabe ,Terry Bleather pytają , "Czy Anglik zna, kto oni są? "

Do reszty świata,ludzie od Wielkiej Brytanii są brytyjscy. Ale to jest suprising, by nauczyć się, że tylko 31 procentów ludzi w Uk mówi, że oni są tylko Anglikiem.Faktycznie ,prawie pół populacja mówi, że ich narodowość jest czymś jeszcze -Anglicy ,szkoccy,język walijski ,Irlandczycy albo być może Wietnamczyk ,Indianin albo Somalijczyk.Jacyś ludzie ,około 16 procentu ,nawet powiedz, że oni mają dwóch nationalites : oni są brytyjscy, ale też szkoccy albo Chińczyk.Jest hundreads możliwości ! Czy my jesteśmy zmieszani ? Czy to jest problem?

Żaden,to nie wydaje się być.Brytania w zmienianiu cały czas i my nie jesteśmy tylko tolerancyjni różnic -my jesteśmy dumni ich. Cieszymy się rozmaitością, że multiculturalism daje nas.Etniczne grupy, które istnieją w Wielkiej Brytanii przynoszą z nimi co najmniej sześć głównych religii , zawierając chrześcijaństwo ,Islam ,Hinduism ,buddyzm ,Skinhism i judaizm.Każda społeczność przyczynia się jego własną kulturę i język.Brytania nadal ma dwa oficjalne języki ; Anglicy i język walijski ,ale mówimy dużo więcej - w przybliżeniu 150 faktycznie -od Mandarynki Chińczyk do Urdu.Dużo nas jesteśmy nawet dwujęzyczni.

I wtedy jest fajna rzecz, którą kulturalna rozmaitość przynosi ,w muzyce , jedzeniu i sztukom.Dni ryb i chipy zalegają nas,jako spacer dookoła głównych pokazów.Prawie każda dzielnica ma Libańczyka ,Chińczyka ,tajskie i wietnamskie restauracje. Tysiące londyńczyków odwiedzają Notthing Wzgórze Karnawał każdego roku, by potańczyć do taśm stalowych,reggae ,soca ,calypso i grają jazz.Nasze kina pokazują, że filmy od Indii i Południa Ameryka i thousandas ludzi napełniają nasze puby i kluby, by posłuchać wszystkiego od irlandzkich teneczny zespołów do afrykańskiego biodra - chmielu. Powitanie do Nowej Brytanii :przekonany ,tolerancyjny kraj, który jest dumny jego dużo kultur.

MAM nadzieję, że pomogłem i pozdro ;]

1 4 1