Odpowiedzi

2009-12-12T16:23:56+01:00
Dane:
R₁ = 10 Ω ,
R₂ = 100 Ω ,
R₃ = 50 Ω ,
R₄ = 70 Ω

szukane
Rz

1/Rz=1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + 1/R₄
1/Rz = 1/10 Ω + 1/100 Ω + 1/50 Ω + 1/70 Ω
1/Rz= 101/700 Ω
Rz=700/101 Ω= ok. 7 Ω
2009-12-12T16:24:14+01:00
Dane: Szukane:
R₁=10 Rz=?
R₂=100
R₃=50
R₄=70

1/rz=1/r1+1/r2+1/r3+1/r4
1/rz=1/10+1/100+1/50+1/70
1/rz=70/700+7/700+14/700+10/700
1/rz=101/700
rz=700/101
rz=6,930693
2009-12-12T16:24:35+01:00
Oblicz opór układu połączonych równolegle odbiorników o oporach : R₁ = 10 Ω , R₂ = 100 Ω , R₃ = 50 Ω , R₄ = 70 Ω
Dane:
R₁ = 10 Ω ,
R₂ = 100 Ω ,
R₃ = 50 Ω ,
R₄ = 70 Ω

szukane
Rz

1/Rz=1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + 1/R₄
1/Rz = 1/10 rozszerz przez 70Ω + 1/100 rozszerz przez 7 Ω + 1/50 rozszerz przez 140 Ω + 1/70rozszerz przez 10 Ω
1/Rz= 70/700 omów+7/0700 omów+140/700 omów+10/700 omów=
227/700omów
227Rz=700 omów podziel to przez 227
Rz= w przybliżeniu 3 omy