Objętość przedstawionego na rysunku obelisku o wysokości h i polach kwadratowych podstaw : P₅ + P₂ możemy obliczyć, korzystając ze wzoru V = h/3 * (P₅ + P₂ + √P₅P₂). Oblicz objętość takiego obeliska o wysokości 12m i polach podstaw 1,44 m² i 2,55 m².

1

Odpowiedzi

2009-12-12T16:32:31+01:00
V = h/3 * (P₅ + P₂ + √P₅P₂).
V = 12m/3 * (1,44 m²+2,55 m²+ √1,44 m²*2,55 m²
V = 12m/ 3* (3.99m²+ √3,672)
V = 12m /3* (3.99m² + 1,91)
V = 12m /3* 5,90
V = 12m /17.7
V = 1,47m³
13 2 13