1) Wyrażenie Rożnica liczby α i ilorazu liczby przez 5 ma postać.??
2) Wartości liczbowa wyrażenia 2b²-1³-4b dla b=-¾ jest równa.??
3) Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 5a²-3b-7a²+8b otrzymujemy..???
4) Aby w równaniu (-2x+6)-(...)=6x-5 lewa strona była równa prawej,na miejsce kropek trzeba wpisać coś..??????
5) W wyrażeniu -x-6-2x-x+7 należy wstawić nawiasy w taki sposób , aby otrzymać wyrażenia równe 1.
6) Wynik mnożenia 3x(4y-x0 ..???
7) Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenia 6α²+4ab-2a.??
8) Trzecia cześć wyrażenia 6pq+3ps ..
proszę o wszystkie zadania żeby zrobić i obliczenia
dziękuje z góry

3

Odpowiedzi

2009-12-12T16:39:36+01:00
1) Wyrażenie Rożnica liczby α i ilorazu liczby przez 5 ma postać.??
a-5:a
2) Wartości liczbowa wyrażenia 2b²-1³-4b dla b=-¾ jest równa.??
2*(-¾)²-1-4*(-¾)=2*9/16-1+3=9/8+2=25/8=3 1/8

3) Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 5a²-3b-7a²+8b otrzymujemy..???

5a²-3b-7a²+8b=-2a²+5b
4) Aby w równaniu (-2x+6)-(...)=6x-5 lewa strona była równa prawej,na miejsce kropek trzeba wpisać coś..??????

(-2x+6)-(11-8x)=6x-5 , wstawiono 11-8x

6) Wynik mnożenia 3x(4y-x0 ..???
3x(4y-x)=12xy-3x²
7) Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenia 6α²+4ab-2a.??
6α²+4ab-2a.= 2a(3a+2b-1)
Nie wiem 5 i 8
1 5 1
2009-12-12T16:51:49+01:00
1)
a-5/a
2)
2bdo 2-1do 3=2b+2b-1=2*3/4+2*3/4-1=3 i 1/8
3)
5a²-3b-7a²+8b=-2a do 2 +5b
4)
11-8x
5)
-x-6-(2x-x)+7=-x-6-2x+x+7=1-2x
a jeżeli x=0 to 1-2*0=1-0=1
6)
12xy-3x²
7)
2a(3a+2b-1)
8)
tu może ich być mnóstwo np:
+12pb
-32ps
ps
-pb
2009-12-12T18:43:15+01:00
1) Wyrażenie Rożnica liczby α i ilorazu liczby przez 5 ma postać.??
a-5:5
2) Wartości
liczbowa wyrażenia 2b²-1³-4b dla b=-¾ jest równa.??
2b²-1³-4b= 2* (-3/4)²-1³-4*(-3/4)=9/16-1+3=2 i 9/16 = 41/16

3) Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 5a²-3b-7a²+8b otrzymujemy..???
5a²-3b-7a²+8b=-2a²+5b
4) Aby w równaniu (-2x+6)-(...)=6x-5 lewa strona była równa prawej,na miejsce kropek trzeba wpisać coś..??????
(-2x+6)-(...)=6x-5
-(...)=6x-5+2x-6
-(...)=8x-11
stad w nawiasie powinno byc -8x+11

5) W wyrażeniu -x-6-2x-x+7 należy wstawić nawiasy w taki sposób , aby otrzymać wyrażenia równe 1.
-x-6-2x-x+7 = -x-(6-2x)-x+7
6) Wynik mnożenia 3x(4y-x0 ..???
3x(4y-x)=12xy-3x²
7) Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenia 6α²+4ab-2a.??
6α²+4ab-2a= 2a(3a+2b-1)
8) Trzecia cześć wyrażenia 6pq+3ps ..