Zadanie1
zamień jednostki
a) 140g.=.............kg.
b) 48kg.=..............dag.
c)84mg=..............dag.
d)62g.................dag.
e) 4dag...............g
f) 195g...............mg
g) 0,85 dag.............kg
h)455mg................kg.

zadanie 3
jaki jest ciężar ciała o masie 10,4kilogramy??

zadanie4
oblicz mase ciała o ciężarze 155N

PILNE NA JUTRO PROSZE O ROZWIĄŻANIE

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:27:46+01:00
1) a 0,14
b) 48000
c 0,084
d6,2
e 40
f 19500
g 0,0085

zad3
10,4 *10=104 N,
bo Fg=m*g
g=10 N/kg
m=10,4 kg

zad.4
155N/10=15,5 kg
jak wyżej: g=10N/kg
m=Fg/g
2009-12-12T16:29:57+01:00
0,14kg
4800dag
0,0084dag
6,2dag
40g
195000mg
0,0085kg
0,000455kg

zad.3 ok. 104N
zad.4 15,5kg