Dwa ładunki o wartościach Q₁ = 1 C i Q₂ = 2 C oddalone są od siebie o 2 m. Oblicz wartość siły, z jaką ładunki wzajemnie oddziałują :
a) w sytuacji przedstawionej w zadaniu
b) gdy odległość między ładunkami zmniejszyła się 2-krotnie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:38:04+01:00
F=G * (Q₁*Q₂)/r²
A)dane: Szukane
G=6,67*10⁻¹¹ (N*m²)/kg² F=?
Q1=1C
Q2=2c
r=2m

F= 6,67 * 10⁻¹¹ * (1*2)/2²
F=6,67*10⁻¹¹ * 2/4
F= 3,335 * 10⁻¹¹ N


B)Dane takie same tylko: Szukane:
r=2m/2=1m F=?

F=6,67* 10⁻¹¹ * (1*2)/1²
F= 6,67* 10⁻¹¹ *2
F=13,34 * 10⁻¹¹ N