Zad.
1. Oblicz moc urządzenia, które w czasie 0,1h wykonuje pracę równą 720kJ.
2. Jaką energię kinetyczną ma piłka o masie 2kg poruszającą się z szybkością 30m/s.
Zad.
1. Oblicz moc urządzenia, które w czasie 10s wykonuje pracę równą 70J.
2.Jaką pracę wykonano podczas podnoszenia ruchem jednostajnym plecaka o masie 10 kg na wysokość 3m?

PILNE!

2

Odpowiedzi

2009-12-12T16:47:39+01:00

dane: szukane:
W=720kJ=720000J P=?
t=0,1h=360s

K: Zadanie dotyczy mocy.
P=W÷t→[P]= J÷s=W
P=720000J÷360s=2000W=2kW
Odp.: Moc urządzenia wynosi 2kW.

dane: szukane:
m=2kg Ek=?
V=30m/s
K: zadanie dotyczy energii kinetycznej.
Ek=½×mV²→[Ek]= kg×(m/s)²=J
Ek=½×2kg×(30m/s)²= 900J=0,9kJ
odp.: Energia kinetyczna piłki wynosi 0,9kJ.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:56:15+01:00
Zad.1
dane:
W = 720kJ =720000J
t = 0,1h = 360s
P=?

P = W÷t
P = J÷s=W
P = 720000J÷360 = 2000W = 2kW

Odp. Moc urządzenia wynosi 2kW.

Zad.2
dane:
m = 2kg
V = 30m/s
Ek = ?

Ek = ½×mV²
Ek = kg×(m/s)²=J
Ek = ½×2kg×(30m/s)² = 900J = 0,9kJ

odp. Energia kinetyczna piłki wynosi 0,9kJ.

Zad.3
dane:
W = 70J
t = 10s
P = ?

P = W÷t
P = J÷s=W
P = 70J÷10 = 7W

Odp. Moc urządzenia wynosi 7W.


Zadanie 4
Dane:
m= 10 kg = 100N
h = 3m
Szukane:
W=?

W=F*s
W=100N*3m
W= 300J
Odp. Wykona pracę 300J
1 1 1