Zadanie 1

Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 20 g substancji w 100cm3 benzyny, której gęstość wynosi 0, 7g/cm3.

Zadanie 2
Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 150 g chlorku wapnia w 450 cm3 wody, jeżeli gęstość tego roztworu wynosi 1, 23 g/cm3

zadanie 3

obliczyć stężenie procentowe nasyconego roztworu , jeżeli rozpuszczalność wynosi 10 g.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T17:06:30+01:00
Zad. 1
m substancji = 20g
V= 100 cm3
d= 0,7 g/cm3

m roztworu = V *d
m r = 100 cm3 * 0,7 g/cm3
m r= 70 g

Cp = 20g * 100% / 70 g = 28,6 %

Zad. 2 ( nie jestem pewna )
m substancji = 150 g
V= 450 cm3
d= 1,23 g/ cm3

Obliczam masę roztworu
mr = V*d = 555,5 g

Obliczam stężenie procentowe
Cp= ms* 100% / mr = 27 %

Obliczam stężenie molowe
Cm = Cp*d / 100% * M
Cm= 27 % * 1,23 g/dm3 / 100% * 75,5
Cm = 0,004 mol/dm3

zad. 3
10g/100g rozpuszczalność
Cp = ms * 100% / mr
Cp = 10g * 100% / 110 g
Cp =9,1%