Rozwiązanie zadania z FIZYKI:
1.Np. membrana w głośnikach, wahadło.
3.Amplitudą drgań nazywamy maksymalne wychylenie z położenia równowagi.
4.Wiem tylko, że okres oznaczamy symbolem T i wyrażamy w sekundach.
5.Częstotliwość drgań to liczba cykli ruchu drgającego w jednostce czasu. Częstotliwość oznaczamy symbolem f i wyrażamy w hercach.
10.Wiem że okres drgań wahadła matematycznego zależy od jego długości i wartości przyspieszenia grawitacyjnego...
13.Powtarzające się okresowo działanie siły wywołuje drgania wymuszone, których częstotliwość jest równa częstotliwości działania siły wymuszającej drgania.
14.Rezonans zachodzi wówczas, gdy częstotliwość drgań wymuszających równa jest częstotliwości drgań swobodnych ciała. Rezonans powoduje wzrost amplitudy drgań wymuszonych.
DLA PEWNEJ DZIEWCZYNY!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-12T16:46:11+01:00
  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-12-12T19:19:59+01:00
Przecież to jest już rozwiązanie jakiegoś zadania :P