Odpowiedzi

2009-12-12T16:59:00+01:00
Dualizm gospodarczy - dwutorowy rozwój gospodarczy; w nowożytnej Europie polegał na powstaniu w krajach leżących na wschód od rzeki Łaby gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (rolnictwo ekstensywne), a na zachód początków gospodarki kapitalistycznej (rolnictwo intensywne). Proces ten rozpoczął się w XVI wieku.

Przyczyny dualizmu gospodarczego:

* wielkie odkrycia geograficzne

* rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych

* pierwsza w dziejach nowożytnej Europy rewolucja cen, spowodowana napływem szlachetnych kruszców a tym samym spadek realnej wartości pieniądza

* dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów, w Europie po zachodniej stronie Łaby poprzez zmniejszenie pańszczyzny i zawierania dzierżaw krótkoterminowych, natomiast w Europie na wschód od rzeki poprzez powiększanie folwarków, tym samym odbierając ziemie chłopom.
1 1 1