1.oblicz prace wykonana przez idącego człowieka ruchem jednostajnym po poziomym korytarzu o długości 10m i niosącego walizkę o masie 12 kg.

2.oblicz o ile wzrośnie energia kinetyczna meteorytu o masie 300 kg podczas zbliżania się do ziemi z odległości 400km do odległości 300km od jej powierzchni.przyjmijmy ze GMz=4* 10do potegi14 Nm\2/kg.

3.Umieszczona w jednorodnym polu elektrostatycznym czastka naładowana (v0 = 0) po jednej mikrosekundzie
ruchu uzyskała prędkość o wartości 90 km/h. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszała się cząstka.

4. oblicz deficyt masy atomu wodoru, złożonego z protonu i elektronu. Oblicz, jaki stanowi on procent
masy tego atomu. Przyjmij, że energia
jonizacji atomu wodoru wynosi około 2,2•(10 do potęgi -18) J

5.Samochód rozpoczął hamowanie przy szybkości 70km/h. w każdej sekundzie jego szybkości malała o 10km/h. Oblicz czas hamowania samochodu do chwili zatrzymania i drogę przebyta w tym czasie.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T17:01:51+01:00
1. W=10*120
W=1200J

5. 2,8=a*1s

a=2,8m/s^2

0=19,5-2,8*t
2,8y=19,5
y=6,9s
s=(19,5*6,9)/2
s=67,3m

1 1 1