Zadanie 3
Podstawa graniastosłupa jest prostokąt o bokach 0,5dm i 7cm.Wysokość graniastosłupa jest o 4 cm dłuższa od krótszej krawędzi podstawy,Oblicz objętość i pole powierzchni tego graniastosłupa.

Zadanie 4
Podstawa graniastosłuba jest kwarat o boku 3 cm,a jego wysokość jest równa 8cm.Jak zmieni się objętość graniastisłupa,jeśli dwukrotniwe zwiększamy
a)krawędż podstawy graniastosłupa?
b)wysokość graniastosłupa?
błamgam pomozcie mi jak kto zrobi to dobrze to dam wam wszystkie gwiazdki i odpowiedz najlepsza błagamo pomoc

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T17:08:50+01:00
Zad 3

1 bok prostokata: 0,5 dm = 5 cm
2 bok : 7 cm
wysokosc: 5 + 4=9 cm
objetosc= 5x7x9=315cm³
Pole =2xPp+2xPpierwszej sciany + 2xPdrugiej sciany
Pp= 5x7=35
P pierwszej = 5x9=45
P drugieh= 7x9=63
P: 2x35+2x45+2x63=70+90+126=286cm²

zad 4
krawedz podstawy= 3
Obj graniastoslupa: 3x3x8=72cm³
a)
krawedz podstawy: 3x2=6
Obj: 6x6x8=36x8=288cm³
288:72=4
Odp. Objetosc zwiekszy sie 4 razy.
b)
wysokosc: 2x8=16
Obj: 3x3x16=9x16=144cm³
144:72=2
Odp. Objetosc zwiekszy sie 2 razy.
1 5 1
2009-12-12T17:51:40+01:00
Zad. 3
a = 0,5dm = 5cm
b = 7cm
c = 5cm + 4cm = 9cm

V = abc = 5cm * 7cm * 9cm = 315 cm³
Pp = 2ab + 2bc + 2ac = 2*5cm*7cm + 2*7cm*9cm + 2*5cm*9cm =
= 70cm² + 126cm² + 90cm² = 286cm²

Odp. Objętość graniastosłupa wynosi 315cm³, a pole powierzchni wynosi 286cm².

Zad. 4
a = 3cm
h = 8cm
V = a²h = (3cm)² * 8cm = 9cm² * 8cm = 72cm³
a₂ = 2a = 2*3cm = 6cm
V₂ = a₂²h = (6cm)² * 8cm = 36cm² * 8cm = 288cm³
h₂ = 2h = 2*8cm = 16cm
V₃ = a²h₂ = (3cm)² * 16cm = 9cm² * 16cm = 144cm³

V₂/V = 4
V₃/V = 2

Odp. Jeśli zwiększymy krawędź podstawy dwukrotnie, objętość wzrośnie czterokrotnie. Jeśli zwiększymy wysokość dwukrotnie, objętość wzrośnie dwukrotnie.
1 5 1