Konfederacja barska?
Przyczyny powstania chmielmickiego(data, przyczyny)
Przyczyny wojen- szwecją, rosją i imperium osmanskim-turcja
odsiecz wiedenska(kto?kogo?)
przedst.baroku w muzyce, nauce
kim byli sarmaci, dlaczego sie okreslali do tradycji sarmanckiej
stroj szlachecki
zycie w sarmanckim stylu


prosze o pomoc...co wiecie to piszcie

1

Odpowiedzi

2009-12-12T17:23:10+01:00
Konfederacja - nie wiem :(
Przyczyny:
Powstania chmielnickiego -
a. Zemsta na pewnym szlachcicu
b. Zdobycie niepodległości przez Kozaków
c. Poprawa rejestru
d. Najazdy Kozaków na Tatarów (pogranicza Turcji)
Wojen z Szwecją -
a. Rywalizacja na morzu Bałtyckim
b. Zdobycie Inflant
Wojen z Turcją:
a. Regularne najazdy Kozaków na pogranicza Tureckie
Odsiecz Wiedeńska:
Wojska Niemieckie i Polskie ruszyły do Wiednia pomóc Austrii.
Turcy ostatecznie pod naciskiem trzech państw przegrali.
Sobieski ruszył z armią Polską na Wiedeń oraz nią dowodził.

Sarmaci - Lud szlachty Polskiej, którzy uważają że są potomkami ludu Sarmatów, którzy byli świetni. Uważali że Polska jest najlepszym, najsilniejszym krajem. Po prostu uważali Polskę za Boski kraj. Życie Sarmatów było dobre, byli bogaci.