Odpowiedzi

2009-12-12T17:07:35+01:00
2009-12-12T17:09:05+01:00
Szeregowo

R=R₁+R₂+R₃+....
U=U₁+U₂+U₃+...
I₁=I₂=I₃=I₄=....

Równolegle

1/R=1/R₁+1/R₂+1/R₃+... a później wynik odwrócić
U₁=U₂=U₃=...
I=I₁+I₂+I₃+... jest to tak zwane I prawo kirchofa
2009-12-12T17:12:08+01:00
Rz(zastepcze,znamionowe)=R1+R2
U1=R1*I1
U2=R2*I1
I1=U1/R1
I1=I2
RÓWNOLEGŁE
NAPIĘCIE STAŁE U=CONSTANS
Rz=R1*R2/R1+R2
I1=U1/R1
U2=U1
U2=R1*I1