Odpowiedzi

2009-12-12T18:02:27+01:00
P=a x h/2
P=6 x h/2
a=6 (AB)
P=16
16= 6 x h/2 obustronnie pomozyc razy dwa
32=6 x h obustronnie podzielic przez 6
h= 5 i 1/3
c= (3 i 1/3, 1)
1 4 1
2009-12-12T18:17:30+01:00
A = (-3;-2) , B = (-3; 4) , AB podstawa Δ ABC
P = 16 - pole Δ ABC , Δ ABC jest równoramienny.
S - środek odcinka AB czyli podstawy Δ ABC.
Wtedy AC = BC
CS = h
S =({-3 +(-3))/2;(-2 + 4)/2) = ( -3; 1)
Czyli C = ( x; 1)
a = AB , wektor AB = [-3-(-3), 4-(-2)] = [0,6]
czyli a = 6
2P = a*h
h = 2P : a = 32/6 = 16/3
Wektor CS = [x-(-3),1-1] = [x+3,0]
czyli CS = h =x+3
x+ 3 = 16/3
x = 16/3 - 3 = 16/3 - 9/3 = 7/3
Odp. C = (7/3; 1)
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T18:19:55+01:00
Długość odcinka AB= 6
P=(a*h)÷2
a-podstawa= 6
P=16

podstawiamy do wzoru:
16=(6*h)÷2 obie strony równania mnożymy *2 i wychodzi:
32=6*h obie strony równania dzielimy ÷ 6 i wychodzi:
32÷6= h
h= 5 i ¹/₃ ( pięć i jedna trzecia)

1 rozwiązanie
od połowy podstawy w rysunku odmierzamy 5¹/₃ w prawą stronę i wychodzi że pkt C ma współrzędne = (2¹/₃ , 1)

2 rozwiązanie
od połowy podstawy w rysunku odmierzamy 5¹/₃ w lewo i pkt C=(-8¹/₃ , 1)

1 5 1