1) Wyznacz d₂ ze wzoru P = 0,5π (d₁ + d₂ )


2)
Jako hasło zabezpieczające plik w komputerze Kuba obrał cztery liczby rozdzielone myślnikami, w kolejności od największej do najmniejszej. Rożnica miedzy każdymi dwiema sąsiednimi liczbami jest równa 3, a iloczyn pierwszej i drugiej jest o 186 większy od iloczynu trzeciej i czwartej. Jakie hasło obrał Kuba ?

2

Odpowiedzi

2009-12-12T17:15:32+01:00
1. P = 0,5π (d₁ + d₂ )
P = 0,5πd₁ + 0,5πd₂
P - 0,5πd₁ = 0,5πd₂ |: 0,5π
d₂ = (P - 0,5πd₁):0,5π
2009-12-12T17:21:01+01:00
1) P = 0,5π (d₁ + d₂ )
P=0,5πd₁+0,5πd₂
P/0,5πd₁=0,5πd₂
P/0,5πd₁/0,5π=d₂
p/d₁=d₂