Scharakteryzuj ugrupowanie gospodarcze NAFTA, do którego należy Meksyk, wykonując ponizsze polecenia.

a) Podaj pełną polską nazwę tego ugrupowania.
b) Wymień nazwy pozostałych krajów członkowskich.
c) Wypisz dwa przykłady obrazujace korzyści, które gospodarce Meksyku przyniosło członkowstwo w organizacji NAFTA.
d) Korzystając z dostępnych źródeł informacji, podaj, w jakim celu powyższa organizacja została założona.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T20:10:00+01:00
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
USA,Kanada,Meksyk
c)wzajemna pomoc,wzrost zatrudnienia i poziomu życia
d)stworzenie strefy wolnego handlu na obszarach krajów członkowskich
-liberalizacja inwestycji zagranicznych
-ujednolicenie przepisów o ochronie środowiska i własności intelektualnej


zródło;Vademecum matura 2009 geografia
44 2 44