Odpowiedzi

2009-09-07T19:45:39+02:00
Biologia od bios - zycie i logos - nauka
chemia z gr. chemeia
fizyka z gr. physis - natura
geografia od geos - ziemia i grapho pisze
2009-09-07T19:48:22+02:00
biologia-nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem

chemia-nauka przyr. zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energ. oraz zjawiskami, gł. elektr., które im towarzyszą.

fizyka-nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach; na podstawie obserwacji oraz przeprowadzanych doświadczeń odkrywa i formułuje prawa, którym podlega materia, a właściwości materii i zachodzące w niej zmiany opisuje językiem matematyki.

geografia- nauka badająca powłokę Ziemi (epigeosferę), jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyr. i społ.-gosp. oraz związki, które zachodzą pomiędzy środowiskiem przyr. a działalnością społeczeństw.