Proszę pomóżcie mi..;!!!
Historia ćw dla klasy 2 gimnazjum
zad.3.str.19
Zastanów się, jakie korzyści, a jakie straty przyniosła Polsce gospodarka folwarczno-pańszczyźniana i uzupełnij poniższe zadanie.
KORZYŚCI:
a)...................dochodów szlachty,
b)...................całego państwa w 16 wieku,
c)...................miast biorących udział w handlu zbożem.
STRATY:
a)...................prawo opuszczania wsi i zwiększono im wymiar pańszczyźniany,
b)zubożenie.......................utrzymujących się dotąd z handlu wymiennego z okolicznymi chłopami,
c)...............polska gospodarka została uzależniona niemal wyłącznie od ............................................................................... , natoiast dużo mniejsze znaczenie miała w Polsce ............................................................................ .
Zad.1.str.34.
Na podstawie poniższych opisów odgadnij, jakich dotyczą pojęć:
b)ręczny system wytwórczy oparty na podziale pracy:
....................................................................
Zad.3.str.34.
Rozwiąż krzyżówkę.
1.Zamorskie posiadłości(7 liter a pierwsza zaczyna sie na "k"
2.Dawna nazwa dzisiejszej Holandii(10 liter, a 7 to "a")
8.Zamiana wspólnych ziem gminy na pastwiska(10 liter, a przedostatnia to "i")
9.Miejsce pracy rzemieślników(8 liter a 5 to"z")
Zad.1.str.35
Dokończ zdania wyjaśniające, co spowodowało, że Francja stała się monarchią absolutną.
1.Powstał system administracyjny podporządkowanej ......................................................
2.Pozycja.................została mocno ograniczona.
3.Król zabronił arystokracji..............................
4.Reformy gospodarcze wzmocniły niezależność ...........................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T19:49:47+01:00
KORZYŚCI:
a)Wzrost dochodów szlachty,
b).........Rozwój i wzbogacenie się..........całego państwa w XVI w. ! wieku,
c)......Rozwój.............miast biorących udział w handlu zbożem.
STRATY:
a)........Chłopom...........prawo opuszczania wsi i zwiększono im wymiar pańszczyźniany,
b)zubożenie.............rzemieślników polskich..........utrzymujących się dotąd z handlu wymiennego z okolicznymi chłopami,
c).......Zbożowa (rolna)........polska gospodarka została uzależniona niemal wyłącznie od .............................krajów Europy Zachpdnioej.................................................. , natoiast dużo mniejsze znaczenie miała
w Polsce ........................gospodarka rzemieślnicza(przemysł)................. .

Na podstawie poniższych opisów odgadnij, jakich dotyczą pojęć:
b)ręczny system wytwórczy oparty na podziale pracy:
........................................manufaktura...................

Zad.3.str.34.
Rozwiąż krzyżówkę.
1.kolonie
2.niderlandy
8. ...ia ?
9. warsztat
Zad.1.str.35
Dokończ zdania wyjaśniające, co spowodowało, że Francja stała się monarchią absolutną.
1.Powstał system administracyjny podporządkowanej ......królowi radzie królewskiej...........
2.Pozycja arystokracji.została mocno ograniczona.
3.Król zabronił arystokracji....posiadania zamków obronnych......
4.Reformy gospodarcze wzmocniły niezależność .....od Anglii...........

Powodzenia ;p
1 4 1