Odpowiedzi

2009-12-12T17:21:48+01:00
MITOZA - Podczas podziału komórki wytwarzane są dwie nowe komórki z identycznym materiałem genetycznym jaki posiada komórka macierzysta. Na początku chromosom kopjuje się i tworzy dwie chromatydy. Chromatydy rozdzielają się podczas procesu mitozy i tworzą dwa oddzielne jądra komórkowe. Następnym etapem jest dzielenie się cytoplazmy, a na koniec tworzą się dwie nowe komórki.


MEJOZA - To podział, który tworzy komórki płciowe oraz zarodniki u roślin. następuje to podczas dwóch podziałów, podczas których geny mieszają się w chromosomach homologicznych. Powstają wtedy cztery komórki, a każda z nich posiada inny komplet genów. Każda z tych czterech komórek posiada pół materiału genetycznego macierzystej komórki.
6 3 6
  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T17:32:03+01:00
Mitoza: jest sposobem na pomnożenie liczby komórek, u wielokomórkowców - umożliwia wzrost i regenerację.Proces podwojenia nosi nazwy duplikacji DNA i przebiega on w tzw. interfazie - etapie poprzedzającym mitozę. Chromatydy rozdzielają się podczas procesu mitozy i tworzą dwa oddzielne jądra komórkowe. Następnym etapem jest dzielenie się cytoplazmy, a na koniec tworzą się dwie nowe komórki.Mitoza, kariokineza, podział jądra komórkowego (kariokinetyczny, pośredni).

Mejoza:Dzięki niej powstają haploidalne komórki rozrodcze – plemniki i komórki jajowe.Przy wytwarzaniu gamet (u zwierząt) i zarodników (u roślin).
Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne, nie zachodzi w komórkach haploidalnych (nie
można przecież zmniejszyć liczby chromosomów poniżej podstawowego
kompletu). U grzybów i roślin powstaje zarodniki:
-leptoten
-zygoten
-pachyten
-diploten
-diakineza
3 4 3